SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z NICE.

16 maja 2014

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował dwa projekty nowych zaleceń:

- dla stosowania preparatu enzalutamid u chorych na raka gruczołu krokowego, http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/NICEIssuesFinalDraftGuidanceRecommendingEnzalutamideForProstateCancer.jsp

- nie rekomendujących stosowania preparatu abirateron u chorych na raka gruczołu krokowego, którzy nie manifestują istotnych klinicznie symptomów choroby i nie wymagają stosowania chemioterapii. http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/NICEIssuespreliminaryRecommendationsOnEarlierTreatmentWithAbirateroneForProstateCancer.jsp