SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z kongresu ESMO.

9 października 2020
  • Wnioski z badania II fazy PRINCEPS: terapia neoadiuwantowa atezolizumabem jest bezpieczna u chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/neoadjuvant-atezolizumab-is-safe-in-resectable-nsclc

  • Nie stwierdzono poprawy przeżycia chorych na miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka regionów głowy i szyi SCCHN po dodaniu preparatu avelumab do chemoradioterapii.

https://www.esmo.org/oncology-news/no-improvement-in-survival-with-avelumab-added-to-crt-in-locally-advanced-scchn

  • Zanotowano większą poprawę jakości życia stosując pierwszoliniowo pembrolizumab zamiast chemioterapii u chorych na rozsianego raka jelita grubego.

https://www.esmo.org/oncology-news/quality-of-life-improvement-greater-with-front-line-pembrolizumab-compared-with-chemotherapy-in-mcrc

  • Zidentyfikowano wskaźniki odpowiedzi na leczenie preparatem niwolumab chorych na rozsianego jasnokomórkowego raka nerkowokomórkowego.

https://www.esmo.org/oncology-news/indicators-of-outcome-are-identified-for-nivolumab-treatment-of-patients-with-metastatic-clear-cell-renal-cell-carcinoma

  • W dużej grupie chorych na rozsianego raka nerkowokomórkowego potwierdzono wysoką zgodność analizy ctDNA z krwi obwodowej z analizą tkanki nowotworowej.

https://www.esmo.org/oncology-news/data-from-a-large-cohort-of-patients-with-mrcc-demonstrate-the-feasibility-of-ctdna-analysis-and-high-concordance-with-tissue-genomic-analysis