SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z kongresu ESMO.

2 października 2020
  • Korzyści z zastosowania immunoterapii w raku żołądka i raku przełyku.

https://www.esmo.org/newsroom/press-office/esmo2020-gastric-oesophageal-cancer-immunotherapy-checkmate649-attraction4-keynote590

  • Niezbędne jest więcej badań w celu określenia wartości neoadiuwantowego leczenia durwalumabem we wczesnym raku płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/more-study-warranted-to-determine-benefit-of-neoadjuvant-durvalumab-in-early-stage-nsclc

  • Przeciwciało MK-4830, ukierunkowane na receptor ILT4, w zaawansowanych guzach litych.

https://www.esmo.org/oncology-news/promising-preliminary-results-observed-with-novel-mk-4830-in-patients-with-advanced-solid-tumours

  • Wykazano akceptowalny profil bezpieczeństwa i podstawową, trwałą aktywność przeciwnowotworową preparatu sotorasyb (AMG510) – nowego inhibitora KRASG12C u ciężko przeleczonych chorych na KRAS p.G12C-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/novel-sotorasib-shows-promise-in-non-small-cell-lung-cancer