SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z ESMO.

5 lutego 2014

1. Molekularne profilowanie może pomóc zidentyfikować cele terapeutyczne dla skuteczniejszego leczenia chorych na niepłaskonabłonkowego raka płuca z potwierdzona mutacją KRAS.

http://www.esmo.org/Oncology-News/KRAS-Profiling-in-Non-Squamous-NSCLC

2. Wyniki badania III fazy RAINBOW wskazują, że w leczeniu 2. linii połączenie ramacyrumabu z paklitakselem wydłuża czas całkowitego przeżycia chorych na rozsianego raka żołądka.

http://www.esmo.org/Oncology-News/Ramucirumab-in-Combination-With-Paclitaxel-Improves-Overall-Survival-in-Second-Line-Treatment-for-Metastatic-Gastric-Cancer

3. Przełamywanie oporności na związki platyny u chorych na raka jajnika: wyniki badania PRECEDENT.
http://www.esmo.org/Career-Development/Young-Oncologists-Corner/Journal-Club/Overcoming-Platinum-Resistance-in-Ovarian-Cancer-The-PRECEDENT-Trial