SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z AOTM.

12 grudnia 2013

10 grudnia odbyło się 39. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego uznano za :

- zasadne usunięcie świadczenia: „Epoetyna beta w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 D41" z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej,

- niezasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia „podanie cyklofosfamidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: D69.3".

Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=793