SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z AOTM.

11 stycznia 2013

Informacje z AOTM :
- podczas 30. posiedzenia Rady Przejrzystości zostało przygotowane stanowisko w sprawie oceny leku: Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (program lekowy). Rada Przejrzystości akceptuje propozycję obniżenia ceny leku, lecz w ramach bardziej skutecznego i radykalnego instrumentu dzielenia ryzyka niż wskazany przez odpowiedzialny podmiot.
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=675

- kwota 105 801 zł jest obowiązującą wysokością progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=677

- podczas 32. posiedzenia Rady Przejrzystości zostało przygotowane stanowisko w sprawie oceny leku: Zelboraf (wemurafenib) we wskazaniu: leczenie chorych na czerniaki (program lekowy)
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=682