SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z AOTM.

2 stycznia 2013

Informacje z AOTM :
- podczas 27. posiedzenia Rady Przejrzystości zostało przygotowane stanowisko w sprawie oceny leku Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: leczenie raka wątrobowokomórkowego (program lekowy).
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=666

- podczas 28. posiedzenie Rady Przejrzystości zostały przygotowane stanowiska w sprawie:
- uznania za niezasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, ewerolimusu w leczeniu nieoperacyjnych lub rozsianych, wysoko lub średnio zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u dorosłych pacjentów z chorobą o przebiegu postępującym
- uznania za niezasadne usunięcia świadczenia „Podanie bendamustyny w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim" z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej
- uznania za niezasadne finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego Glivec (imatynib), w ramach proponowanego przez wnioskodawcę programu lekowego: „Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)". Jednocześnie Rada pozytywnie opiniuje finansowanie imatynibu w ramach rozszerzenia obecnie finansowanego programu „Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)", w zakresie istniejącej grupy limitowej (bezpłatnie dla pacjenta), z uwzględnieniem wymogu oznaczania mutacji KIT/ PDGFRA.
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=670

- podczas 29. posiedzenia Rady Przejrzystości zostały przygotowane stanowiska w sprawie:
- uznania za niezasadne finansowanie ze środków publicznych produktu leczniczego Tarceva (erlotynib) w ramach proponowanego przez wnioskodawcę programu lekowego: „Erlotynib. Leczenie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca". Jednocześnie Rada pozytywnie opiniuje finansowanie produktu leczniczego erlotynib (Tarceva) w ramach rozszerzenia obecnie finansowanego programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)", w odrębnej grupie limitowej, wydawanego bezpłatnie.
- uznania za niezasadne finansowanie ze środków publicznych produktu leczniczego Votrient (pazopanib) w ramach proponowanego przez wnioskodawcę programu lekowego: „Leczenie raka nerki pazopanibem". Jednocześnie Rada pozytywnie opiniuje finansowanie produktu leczniczego Votrient (pazopanib) w ramach rozszerzenia obecnie finansowanego programu „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)" w ramach I linii leczenia oraz II linii leczenia, po nieskutecznym leczeniu cytokinami, w ramach nowej grupy limitowej, wydawanego bezpłatnie.
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=671