SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje URPLWMiPB.

2 października 2019

Komunikat Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych skierowany do fachowego personelu medycznego w sprawie:

  • danych dotyczących ryzyka wystąpienia wad wrodzonych, pochodzących z niedawno opublikowanych badań epidemiologicznych dla produktów leczniczych zawierających ondansetron,

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-skierowany-do-fachowego-personelu-medycznego-w-sprawie-danych-dotyczących-ryzyka-0

  • Picato (ingenol mebutynianu) – konieczność zachowania ostrożności przy stosowaniu u pacjentów z nowotworami skóry w wywiadzie,

http://urpl.gov.pl/pl/picato-ingenol-mebutynianu-–-konieczność-zachowania-ostrożności-przy-stosowaniu-u-pacjentów-z-0

  • ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń nitrozoaminami w syntetycznych produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi.

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-z-dnia-27-września-2019-roku-w-sprawie-ryzyka-wystąpienia-zanieczyszczeń-0