SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje URPLWMiPB.

12 kwietnia 2018

1. Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczący stosowania produktu Pradaxa (dabigatran) związany z dostępnością czynnika odwracającego jego działanie.

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-dotycząca-bezpieczeństwa-stosowania-produktu-pradaxa-dabigatran-związana-z-dostępnością-0

2. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący produktu leczniczego Katadolon zawierającego substancję czynną flupirtynę: produkty lecznicze zawierające flupirtynę nie będą już dostępne na rynku Unii Europejskiej.

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-do-fachowych-pracowników-ochrony-zdrowia-dotyczący-produktu-leczniczego-katadolon-0