SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje URPLWMiPB.

12 lutego 2018

1/ Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie notatki bezpieczeństwa firmy Smiths Medical dotycząca wycofania z rynku kasetowych pojemników na lek CADD.

http://urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpieczeństwa-firmy-smiths-medical-dotycząca-wycofania-z-rynku-kasetowych-pojemników-na-0

2/ Zawiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyczerpaniu zapasów oraz specjalne wytyczne dotyczące postępowania z produktem Erwinase z serii 183a, 184a i 185a.

http://urpl.gov.pl/pl/zawiadomienie-o-wyczerpaniu-zapasów-oraz-specjalne-wytyczne-dotyczące-postępowania-z-produktem-3