SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje rejestracyjne FDA.

5 sierpnia 2019

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA:

- zarejestrowała preparat biopodobny rytuksymabu do leczenia dorosłych chorych na chłoniaka nieziarniczego,

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/761103s000lbl.pdf

- zażądała, aby firma Allergan wycofała z rynku niektóre z modeli implantów piersi i ekspanderów tkanek.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-action-protect-patients-risk-certain-textured-breast-implants-requests-allergan