SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje rejestracyjne EMA.

18 marca 2020

Europejska Agencja Leków - EMA informuje o wycofaniu przez firmę:

- Blue Earth Diagnostics wniosku rejestracyjnego dla stosowania preparatu flucyklowina (18F) (Axumin) w diagnostyce glejaków i stałej kontroli choroby,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/withdrawn-applications/axumin

- BMS wniosku rejestracyjnego dla stosowania schematu niwolumabu (Opdivo) z ipilimumabem (Yervoy) w leczeniu pierwszej linii chorych na rozsianego, niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/withdrawn-applications/opdivo-0

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/withdrawn-applications/yervoy