SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

29 kwietnia 2014

Informacje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia:

- 23.04.2014, dotycząca informacji prasowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie wykrycia fiolek ze sfałszowanym lekiem Herceptin.

http://www.urpl.gov.pl/aktualnosci/informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-23-04-2014r-dotyczaca-informacji-prasowej-europejskiej-agencji-lekow-ema-w-sprawie-wykrycia-fiolek-ze-sfalszowanym-le

- 25.04.2014, dotycząca informacji prasowej Europejskiej Agencji Leków (EMA), zawierającej najnowsze dane w sprawie wykrycia fiolek ze sfałszowanym lekiem Herceptin.

http://www.urpl.gov.pl/aktualnosci/informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-25-04-2014-r-dotyczaca-informacji-prasowej-europejskiej-agencji-lekow-ema-przestawiajacej-najnowsze-dane-w-sprawie-wy