SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje Prezesa URPLWMiPB.

28 grudnia 2020

Ważne informacje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dotyczące ryzyka przedawkowania i ciężkiego uszkodzenia wątroby po przedawkowaniu Doreta SR.

http://urpl.gov.pl/pl/doreta-sr-ważne-informacje-dotyczące-ryzyka-przedawkowania-i-ciężkiego-uszkodzenia-wątroby-po-0