SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

16 stycznia 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

- opublikował zalecenia stosowania preparatu pembrolizumab w połączeniu z pemetreksedem chemioterapią opartą na związkach platyny u wcześniej nie leczonych chorych na rozsianego, niepłaskonabłonkowego nie drobnokomórkowego raka płuca,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA557

- opublikował zalecenia stosowania preparatu regorafenib u wcześniej leczonych chorych na raka wątrobowkomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA555

- prowadzi publiczne konsultacje projektu zaleceń stosowania preparatu niwolumab w połączeniu z ipilimumabem u nie leczonych chorych na przerzutowego raka nerkowokomórkowego.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10189/consultation/html-content