SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

2 stycznia 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

1/ opublikował zalecenia:

- diagnostyczno-terapeutyczne w raku trzustki,

https://www.nice.org.uk/guidance/QS177

- stosowania testu profilującego guz dla wyboru chemioterapii adiuwantowej we wczesnym raku piersi,

https://www.nice.org.uk/guidance/DG34

- stosowania preparatu lenwatynib we wcześniej nie leczonym zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta551

- stosowania preparatu pembrolizumab w leczeniu adiuwantowym zoperowanego czerniaka o wysokim ryzyku wznowy;

https://www.nice.org.uk/guidance/ta553

2/ prowadzi publiczne konsultacje projektu zaktualizowanych zaleceń stosowania preparatu brentuksymab wedotyny u chorych na CD30-dodatniego T-komórkowego chłoniaka skóry.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10201/consultation/html-content-2