SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

4 października 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

- opublikował zalecenia stosowania preparatu kabozantynib w pierwszej linii u chorych na zaawansowanego raka nerkowowkomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA542

- prowadzi publiczne konsultacje zaleceń dotyczących stosowania preparatu idelalisyb w leczeniu chorych na chłoniaka folikularnego opornego na dwie wcześniejsze terapie,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10290/consultation/html-content

- prowadzi publiczne konsultacje zaleceń dotyczących stosowania preparatu brygatynib u chorych na ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca po wcześniejszym leczeniu kryzotynibem.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10268/consultation/html-content-2