SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

7 września 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

1/ opublikował :

- zalecenia stosowania preparatu pembrolizumab u chorych na nawrotowego lub opornego chłoniaka Hodgkina,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA540

- zalecenia stosowania preparatu lutetium (177Lu) u chorych na nieoperacyjne lub rozsiane guzy neuroendokrynne,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA539

- projekt braku zaleceń dla stosowania innowacyjnego preparatu CAR-T aksikabtagen ciloleucel z uwagi na wysokie koszty terapii;

https://www.nice.org.uk/news/article/feedback-encouraged-to-allow-use-of-life-extending-treatment-on-nhs-for-those-with-blood-cancer

2/ prowadzi publiczne konsultacje zaleceń dotyczących stosowania preparatu aksikabtagen ciloleucel u chorych na rozlanego chłoniaka z komórek B i pierwotnego chłoniaka śródpiersia z komórek B po dwóch lub więcej liniach leczenia systemowego.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10214/consultation/html-content

11.4. NICE opublikował