SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

10 sierpnia 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

1/ opublikował zalecenia stosowania:

- preparatów lenwatynib i sorafenib u chorych na zróżnicowanego raka tarczycy po wcześniejszej terapii związkami radioaktywnej jodyny,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA535

- preparatu alektynib u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA536

2/ prowadzi publiczne konsultacje zaleceń dotyczących stosowania preparatu lenwatynib u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego, nieoperacyjnego raka wątrobowokomórkowego.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10150/consultation/html-content-2