SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

10 lipca 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

1/ opublikował zalecenia stosowania preparatu:

- niwolumab w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego lub rozsianego raka pęcherza moczowego, po wcześniejszym leczeniu chemioterapią opartą na związkach platyny,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta530

- kryzotynib u chorych na ROS1-dodatniego zaawansowanego nie drobnokomórkowego raka płuca,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta529

- niraparyb w leczeniu podtrzymującym chorych na nawrotowego, platyno-wrażliwego raka jajnika, jajowodów i otrzewnej,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta528

2/ prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu letermowir w profilaktyce CMV po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10195/consultation/html-content-2