SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

18 maja 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

1/ przedstawia zalecenia stosowania:

- preparatu pembrolizumab u chorych na zaawansowanego lub rozsianego raka urotelialnego po wcześniejszej chemioterapii opartej na związkach platyny.

https://www.nice.org.uk/guidance/TA51,

- preparatu atozolizumab u chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca, wcześniej leczonych chemioterapią,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA520

- systemu AlignRT do nawigacji podczas wewnątrzczaszkowej radiochirurgii;

https://www.nice.org.uk/advice/mib147/chapter/Summary

2/ prowadzi konsultacje zaktualizowanych zaleceń dotyczących tytoniu.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10086/consultation/html-content