SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

9 maja 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

1/ przedstawia zalecenia stosowania preparatu pembrolizumab u chorych na zaawansowanego lub rozsianego raka urotelialnego po wcześniejszej chemioterapii opartej na związkach platyny;

https://www.nice.org.uk/guidance/TA519

2/ prowadzi konsultacje zaleceń stosowania:

- preparatu dinutuksimab beta u chorych na nerwiaka zarodkowego wysokiego ryzyka,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10069/consultation/html-content

- dopęcherzowej hipertermii mikrofalowej w połączeniu z dopęcherzową chemioterapią u chorych na nabłonkowego raka pęcherza.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10075/consultation/html-content