SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

13 marca 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje projektuzaleceń :

- w raku trzustki,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-qs10061/consultation/html-content

- w raku przełyku i wpustu,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-qs10062/consultation/html-content

- stosowania pembrolizumabu w chłoniaku Hodgkina.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10130/consultation/html-content