SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

7 lutego 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia dotyczące stosowania:

- preparatu ibrutynib u chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z komórek płaszcza,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA502

- śródoperacyjnej radioterapii systemem Intrabeam firmy Zeiss w leczeniu adiuwantowym chorych na wczesnego raka piersi,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA501

- preparatu fulwestrant u wcześniej nie leczonych chorych na lokalnie zaawansowanego lub rozsianego ER-dodatniego raka piersi.

https://www.nice.org.uk/guidance/TA503