SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

2 lutego 2018

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

1/ opublikował zalecenia:

- diagnostyczno-terapeutyczne leczenia dorosłych chorych z rakiem przełyku i żołądka,

https://www.nice.org.uk/guidance/NG83

- stosowania preparatu lewantynib z ewerolimusem u chorych na wcześniej leczonego zaawansowanego raka nerkowokomórkowego;

https://www.nice.org.uk/guidance/ta498

2/ prowadzi publiczne konsultacje zaleceń leczenia chorych na wczesnego i miejscowo zaawansowanego raka piersi.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10016/consultation/html-content-2