SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

6 października 2017

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

- prowadzi konsultacje zaleceń stosowania preparatu ibrutynib u chorych na chłoniaki (z komórek płaszcza, oporne, nawrotowe),

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-tag497/consultation/html-content-2

- publikuje uaktualnione zalecenia stosowania preparatów cetuksymab i panitumumab u wcześniej nieleczonych chorych na rozsianego raka jelita grubego.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta439