SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

11 września 2017

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu:

- sorafenib u chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA474

- nab-paklitaksel w połączeniu z gemcytabiną u nieleczonych chorych na rozsianego raka trzustki.

https://www.nice.org.uk/guidance/TA476

W nowych zaleceniach NICE zwraca uwagę, że chroniczny ból miednicy może świadczyć o endometriozie.

https://www.nice.org.uk/news/article/suspect-endometriosis-in-women-with-chronic-pelvic-pain-says-nice