SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

28 lipca 2017

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował:

- zalecenia stosowania, po wyczerpaniu wcześniejszych opcji terapeutycznych, preparatu niwolumab u chorych na klasyczne chłoniaki Hodgkina,

https://www.nice.org.uk/news/article/nice-approval-for-nivolumab-provides-new-treatment-for-advanced-blood-cancer

- zalecenia adiuwantowego stosowania bifosfonianów u chorych na wczesnego raka piersi,

https://www.nice.org.uk/advice/es15/chapter/Key-points

- uaktualnione zalecenia postępowania z osobami manifestującymi objawy nowotworowe,

https://www.nice.org.uk/guidance/ng12

- zalecenia stosowania immunochemicznego testu kału w kierunku raka jelita grubego.

https://www.nice.org.uk/guidance/dg30