SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

9 lutego 2017

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE;

- przedstawia nową technologię Smart One służąca do pomiaru funkcji płuc,

https://www.nice.org.uk/advice/mib96/chapter/Summary

- prowadzi konsultacje zastosowania systemu radioterapii śródoperacyjnej Intrabeam u chorych na wczesnego raka piersi,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/GID-TAG353/consultation/html-content

- nie rekomenduje z uwagi na koszt stosowania preparatu palbocyklib u chorych na raka piersi.

https://www.nice.org.uk/news/article/breast-cancer-drug-costs-too-high-in-relation-to-benefits-for-routine-nhs-funding