SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

24 stycznia 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu:

- larotrektynib u chorych z zaawansowanymi guzami litymi z mutacja fuzyjną TRK,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10229/consultation/html-content-2

- trifluridine–tipiracil u chorych na rozsianego raka żołądka lub raka wpustu po co najmniej dwóch wcześniejszych liniach leczenia.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10456/consultation/html-content-2