SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

27 marca 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń:

- diagnostyczno-terapeutycznych w raku płuca,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-qs10132/consultation/html-content

- stosowania przezcewkowej, laserowej ablacji u chorych na nawrotowego raka pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10100/consultation/html-content