SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje NICE.

4 marca 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

- przerwał proces oceny zaleceń stosowania preparatu bewacyzumab z karboplatyną, gemcytabiną i paklitakselem, w leczeniu pierwszego nawrotu platynozależnego zaawansowanego raka jajnika, z uwagi na brak dowodów dostarczonych przez firmę Roche,

https://www.nice.org.uk/guidance/TA560

- opublikował zalecenia stosowania preparatu Buvidal (buprenorfina o przedłużonym uwalnianiu do podawania podskórnego, raz na tydzień lub raz na miesiąc) w leczeniu uzależnienia od opioidów.

https://www.nice.org.uk/advice/es19/chapter/Key-messages