SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje IASLC.

12 lipca 2019

W obserwacji prowadzonej w badaniu NLST (National Lung Screening Trial) ponownie potwierdza się, że skrining z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej zmniejsza śmiertelność z powodu raka płuca.

https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/national-lung-screening-trial-follow-up-reaffirms-that-low-dose-computed-tomography-reduces-lung-cancer-mortality