SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

6 lutego 2019

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała pemetreksed w połączeniu z pembrolizumabem i chemioterapią opartą na związkach platyny do leczenia pierwszej linii chorych na rozsianegi niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego EGFR i ALK-ujemnego raka płuca.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/021462s053lbl.pdf