SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

28 grudnia 2018

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat:

- olaparib do leczenie podtrzymującego dorosłych chorych z potwierdzoną, z użyciem testu diagnostycznego zarejestrowanego przez FDA, złośliwością lub podejrzeniem o złośliwość germinalnych lub somatycznych mutacji BRCA (gBRCAm lubsBRCAm) chorych na zaawansowanego epitelialnego raka jajnika, jajowodów lub pierwotnego raka otrzewnej , które odpowiedziały całkowicie lub częściowo na chemioterapie pierwszej linii oparta na związkach platyny,

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm628876.htm

- pembrolizumab do leczenie chorych na chłoniaka z komórek Merkla.

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm628867.htm