SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

30 października 2018

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat pembrolizumab w połączeniu z karboplatyną z paklitakselem lub nab-paklitakselem do leczenia w pierwszej linii chorych na rozsianego płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm624659.htm