SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

8 października 2018

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała:

- doustny preparat dakomitynib do leczenia pierwszej linii chorych na rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami EGFR w eksonie 19 lub 21 potwierdzonymi za pomocą testu zatwierdzonego przez FDA,

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm621967.htm

- duwelisyb do leczenia dorosłych chorych na chłoniaka z małych limfocytów (SLL) po dwóch wcześniejszych terapiach oraz w tzw. procedurze przyspieszonej na nawrotowego lub opornego na leczenia chłoniaka folikularnego po co najmniej dwóch leczeniach systemowych.

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm621503.htm