SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

3 listopada 2017

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała:

- dożylny rolapitant do stosowania u dorosłych chorych w połączeniu z innymi preparatmi przeciwwymiotnymi w profilaktyce opóźnionych nudności i wymiotów występujących podczas emetogennego leczenia przeciwnowotworowego,

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/208399s000lbl.pdf

- preparat akalabrutynib do leczenia dorosłych chorych na chłoniaka z komórek płaszcza po otrzymaniu przynajmniej jednej linii wcześniejszego leczenia.

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm583076.htm