SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

29 września 2017

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała:

1/ w tzw. szybkiej ścieżce preparat:

- niwolumab do leczenia chorych na raka wątrobowokomórkowego wcześniej leczonych sorafenibem,

https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/ucm577166.htm

- pembrolizumab do leczenia chorych na nawrotowego, lokalnie zaawansowanego lub rozsianego gruczolakoraka żołądka lub wpustu z potwierdzoną za pomoca testu zatwierdzonego przez FDA ekspresją PD-L1, z progresją w trakcie lub po leczeniu co najmniej dwiema liniami terapii systemowej, zawierającej fluoropiramidyny i chemioterapię opartą na związkach platyny oraz uzasadnioną terapię ukierunkowana na HER2,

https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/ucm577093.htm

2/ preparat abemacyklib do leczenia dorosłych chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z progresją po leczeniu terapią endokrynną.

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm578071.htm