SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

3 sierpnia 2017

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA:

- roszerzyła rejestrację preparatu ibrutynib o leczenie u dorosłych chorych chronicznej choroby przeszczepu przeciw gospodarzowi (cGVHD) po niepowodzeniu co najmniej jednej linii wcześniejszego leczenia,

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm569710.htm

- przynała tzw. szybka ścieżkę rejestracyjną dla preparatu niwolumab we wskazaniu leczenia chorych powyżej 12 r.ż. na raka jelita grubego z deficytem niezgodności naprawczej (mismatch repair deficient - dMMR) i wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H) po progresji podczas leczenia fluoropyrymidynami, oksaliplatyną i irynotekanem.

https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/ucm569366.htm