SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

18 maja 2017

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała pembrolizumab do leczenia chorych na lokalnie zaawansowanego lub rozsianego raka pęcherza z progresją w trakcie lub po leczeniu schematem chemioterapii opartym na związkach platyny lub w okresie 12 miesięcy od leczenia adiuwantowego lub neoadiuwantowego chemioterapią opartą na związkach platyny.

FDA dodatkowowo zarejestrowała, z zastosowaniem tzw. szybkiej ścieżki, pembrolizumab do leczenia chorych na lokalnie zaawansowanego lub rozsianego raka pęcherza, u których nie jest możliwe zastosowanie chemioterapii opartej na związkach platyny. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/125514s017s018lbl.pdf