SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

12 maja 2017

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała:

1/ z zastosowaniem tzw. szybkiej ścieżki:

- awelumab do leczenia chorych z lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego po progresji w trakcie lub po leczeniu z zastosowaniem chemioterapii, zawierajacej związki platyny lub w okresie 12 miesięcy od zastosowania neoadiuwantowej lub adiuwnatowej chemioterapii opartej na związkach platyny,

https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/ucm557162.htm

- pembrolizumab do leczenia pierwszej linii w połączeniu z pemetreksedem i karboplatyną chorych na przerzutowego niepłaskonabłonkowego, niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/ucm558048.htm

2/ wspólne opakowanie tabletek rybocyklib i letrozol przeznaczonych do leczenia chorych po menopauzie na zaawansowanego lub rozsianego HR-dodatniego, HER2-ujemnego raka piersi.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/209935s000lbl.pdf