SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

20 marca 2017

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat pembrolizumab do leczenia chorych na nawrotowego lub opornego chłoniaka Hodgkina.

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/125514s015lbl.pdf