SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje FDA.

2 lutego 2017

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA rozszerzyła rejestrację preparatu niwolumab o wskazanie do leczenia chorych na lokalnie zaawansowanego lub rozsianego raka pęcherza moczowego, progresujących w trakcie lub po wcześniejszym leczeniu schematami opartymi na pochodnych platyny lub w trakcie progresji po wcześniejszym leczeniu adjuwantowym lub neoadjuwantowym schematami opartymi na pochodnych platyny.

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/125554s024lbl.pdf