SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

24 grudnia 2020
  • ESMO wspólnie z EANO (European Association of Neuro-Oncology) opublikowało zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne powikłań neurologicznych i naczyniowych u pacjentów z nowotworami mózgowia,

https://www.annalsofoncology.org/action/showPdf?pii=S0923-7534%2820%2943146-1

  • ESMO opublikowało zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w:

- chłoniaku grudkowym,

https://www.annalsofoncology.org/action/showPdf?pii=S0923-7534%2820%2943163-1

- w zespole mielodysplastycznym (MDS),

https://www.annalsofoncology.org/action/showPdf?pii=S0923-7534%2820%2943129-1

  • ESMO opublikowało zalecenia zapobiegania i leczenia powikłań dermatologicznych związanych z leczeniem onkologicznym.

https://www.annalsofoncology.org/action/showPdf?pii=S0923-7534%2820%2943157-6