SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESTRO.

8 września 2020
  • Aktualizacja, po 10-letniej obserwacji, wyników prospektywnego badania z randomizacją porównującego konwencjonalnie frakcjonowaną radioterapię (CF) z umiarkowanie hiperfrakcjonowaną radioterapią (HF) w raku gruczołu krokowego

https://www.estro.org/About/Newsroom/Newsletter/Read-it-before-your-patients/Ten-Year-Update-of-a-Randomised,-Prospective-Trial

  • Badanie FAST-Forward po 5-letniej obserwacji: napromienianie 26 Gy w 5 frakcjach przez 1 tydzień jest nie gorsze w lokalnej kotroli guza niż standardowe podawanie 40 Gy w 15 frakcjach przez 3 tygodnie u chorych na wczesnego raka piersi, otrzymujących adjuwantową radioterapię po wcześniejszej chirurgii.

https://www.estro.org/About/Newsroom/Newsletter/Read-it-before-your-patients/Hypofractionated-Breast-Radiotherapy-for-One-Week