SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

26 października 2018
  1. Kapmatynib demonstruję wysoką aktywność u chorych na Met∆ex14-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca. https://www.esmo.org/Oncology-News/Capmatinib-Is-Highly-Active-in-Patients-with-Met-ex14-Mutated-NSCLC?hit=ehp
  2. Karboplatyna z paklitakselem reprezentuje nowy standard leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka kanału odbytu. https://www.esmo.org/Oncology-News/InterAACT-inoperable-locally-recurrent-metastatic-anal-cancer-Rao
  3. W badaniu B-F1RST oceniono wartość TMB (Tumour Mutational Burden) we krwi jako biomarkera aktywności atezolizumabu w pierwszej linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/Oncology-News/B-F1RST-blood-based-tumour-mutational-burden-atezolizumab-first-line-NSCLC-Kim

4. Stworzono optymalną kombinację ipilimumabu z niwolumabem w leczeniu neo-adiuwantowym chorych na czerniaka wysokiego ryzyka.

https://www.esmo.org/Oncology-News/OpACIN-neo-optimal-neoadjuvant-combination-ipilimumab-nivolumab-Rozeman

5. Entrektynib okazał się skuteczny w guzach litych NTRK Fusion-dodatnich.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Entrectinib-NTRK-Fusion-Positive-Tumours-Demetri