SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

11 lipca 2018

1. Przeprowadzona meta-analiza potwierdziła, że jednoczasowa chemioradioterapia jest złotym standardem w nowotworach regionów głowy i szyi.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Comparison-of-Available-Treatment-Strategies-and-Chemotherapeutic-Options-for-Locally-Advanced-Head-and-Neck-Cancer

2. Zidentyfikowano immunologiczne aspekty raka gruczołu krokowego opornego na kastrację co może wyjaśniać mechanizm oporności na leczenie antyandrogenne.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Immune-Driver-of-Castration-Resistant-Prostate-Cancer-Identified