SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

12 marca 2018

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO przedstawia:

- streszczenia z konferencji TAT2018 (International Congress on Targeted Anticancer Therapies);

https://academic.oup.com/annonc/issue/29/suppl_3?hit=ehp

oraz udostępnia inne zasoby konferencji,

http://www.esmo.org/Conferences/TAT-2018-Targeted-Anticancer-Therapies/Meeting-Resources?hit=ehp

- nową aplikację mobilną do badań klinicznych cząsteczek przeciwnowotworowych w połączeniu z biomarkerami,

http://www.esmo.org/Oncology-News/TAT-2018-Novel-App-Designed-to-Facilitate-Biomarker-Driven-Trials-of-Targeted-Anti-Cancer-Agents

- badanie EXPRESS, w którym poddano analizie terapie ukierunkowane molekularnie w połączeniu ze zmianami genowymi niskiego poziomu związku z nowotworami.

http://www.esmo.org/Oncology-News/TAT-2018-Novel-Study-Explores-the-Genomic-Landscape-of-Patients-Achieving-an-Exceptional-Response-to-Targeted-Therapy