SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

6 lipca 2017

Wyniki badania „I-SPY 2” potwierdzają efektywność leczenia pembrolizumabem w połączeniu ze standardową terapią neoadiuwantową chorych na lokalnie zaawansowanego potrójnie ujemnego (TNBC) i HR-dodatniego/HER2-ujemnego raka piersi.

http://www.esmo.org/Oncology-News/Efficacy-Results-From-I-SPY-2-Trial-Show-Improved-Outcomes-with-Combination-Pembrolizumab-Plus-Standard-Neoadjuvant-Therapy-for-High-Risk-Breast-Cancer